Prosjekt Kashmir

Utdanning for alle

Prosjekt Kashmir

 

 

Kashmir

Azad Jammu og Kashmir, kjent som Azad Kashmir (”frie Kashmir”), er et selvstyrt administrativt område i Pakistan.

Azad Kashmir er en del av Kashmir regionen, som lenge har vært et territorium for en langvarig konflikt mellom India og Pakistan. Regionen grenser mot Gilgit-Baltistan, som er betegnet av FN og andre internasjonale organisasjoner som ”Pakistan-styrte Kashmir”. Azad Kashmir er separert fra den India-styrte delen av Kashmir, Jammu, ved hjelp av en grensekontroll.

 

Azad Kashmir har en befolkning på 4.6 millioner mennesker. Kashmir har en parlamentarisk styreform og hovedstaden ligger i Muzaffarabad. Den administrative staten er delt i tre divisjoner, som igjen er delt i ti distrikter.

Distriktet Poonch har et areal på 855 km og en befolkning på rundt 600 000. Flesteparten av befolkningen bor på landsbygda, og har ingen form for inntektskilde uten om noen jobber i offentlig sektor. En stor del av befolkningen er fattig og lever under fattigdomsgrensa. Det er mange gode skoler i området, men disse er dyre. Den fattige delen av befolkningen, som sliter med å skaffe seg penger til livets opphold, nedprioriterer barnas skolegang. De som er velstående i området sørger for at deres barn får skolegang. Disse menneskene styrer landet og skaper en egen eliteklasse. Utdannelse er den eneste måte å hjelpe de fattige opp i samfunnet på.

Dette er hovedgrunnen til at Prosjekt Kashmir ble opprettet i 1997 av en gruppe utdannede mennesker i dette distriktet.

 

Prosjektet

I begynnelsen ga organisasjonen stipend til fattige barn. I 2009 ble det bestemt å bygge en skole for de minste barna, med hovedfokus på jenter. Skolebygningen ble bygd i samarbeid med Utviklingsfondet og Norad, gjennom en Diaspora støtte program.

Skolen startet i 2011. Per i dag er det over 300 barn i skolen, hvorav 60% er gutter og 40% er jenter. Skoleavgiften er subsidiert for de som kan betale, og 100 % finansiert av Prosjekt Kashmir for de aller fattigste. Organisasjonen betaler også for barnas uniform, skolemateriell og transport for de med lang skolevei.

 

Situasjonen per i dag er at skolebygningen ikke har kapasitet til å ta imot flere barn. Organisasjonen står overfor en vanskelig problemstilling og blir nødt til å nekte flere barn innpass i skolen. Ved hjelp av donasjoner har Prosjekt Kashmir klart å konstruere en 4-roms bygning, men bygningen må ferdigstilles og det er behov for inventar. Organisasjonen trenger 100 000 norske kroner for å ferdigstille bygget og 10 000 norske kroner for å kjøpe inventar til klasserommene.

utdanningforalle.no - e-post@utdanningforalle.no