Prosjekt Kambodsja

Utdanning for alle

Prosjekt Kambodsja

 

 

Kambodsja

Kambodsja er et av de fattigste landende i Sørøst-Asia. Landet er dekket av landminer etter flere tiår med krig. På 70-tallet, under den Røde Khmer, ble ca 2 millioner mennesker drept i Kambodsja. Skolerte mennesker som leger, lærere, sykepleiere, advokater og politiske motstandere ble så godt som utryddet. Så og si hver eneste familie i Kambodsja er rammet. De har sin egen historie å fortelle og en egen bakgrunn å håndtere. Landet har en befolkning på ca 15 millioner mennesker, hvorav 31% av disse er under 14 år (tall fra Statistisk Sentralbyrå).

I dag jobber kambodsjanerne med å bygge opp landet sitt på nytt, men det er fortsatt en lang vei å gå.

Det er ikke vanskelig å se behovene for bistand, samt mangelen på skoler og undervisning på den kambodsjanske landsbygda. Det er svært mange store og små organisasjoner som jobber i landet, men arbeidet ligger i hovedvekt i og rundt de store byene. På landsbygda ser man tydelig at det ikke er mye aktivitet. Skolesystemet fungerer svært dårlig og har et lavt budsjett på landsbasis. Dette rammer de fattigste hardest.

 

Prosjektet

Prosjekt Kambodsja jobber med the Pa Sao School i Pongro Village, sørøst for byen Siem Reap. Prosjektet ble startet i 2012 ved hjelp av midler fra hovedsakelig norske bidragsytere. Skolebygget ble tatt i bruk i 2014 av ca 340 elever, hvor det undervises i både khmer og engelsk. I tillegg har vi bygget brønner, toaletter og et bibliotek.

Situasjonen i dag er at skolebygningen ikke er ferdig, samt at det trengs penger til skoleutstyr, datamaskiner og lønn til lærerne. De eldste elevene trenger også hjelp med å betale for ekstraundervisning. Besøk hjemmesiden til skolen på thepasaoschool.org.

 

I tillegg har Prosjekt Kambodsja 19 stipendiater i ulike utdanningsforløp. Dette en unik sjanse for en familie til å gi sitt barn muligheten til å studere ved høyskole eller universitet. For tiden har vi to studenthus i Siem Reap. Studentene får bomuligheter, mat og individuell oppfølging.

Vi jobber etter ”pay it forward” prinsippet. Det vil si at hver av stipendmottagerne forplikter seg til å gi en kambodsjaner den samme muligheten til utdannelse i løpet av livet. På denne måten ønsker vi å gi flere muligheten til å bryte sirkelen av fattigdom.

utdanningforalle.no - e-post@utdanningforalle.no